Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Fjord, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1028

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger, Oma

1934-06-24

Landskap, Mann, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1127

Diplom datert 1306, 20. februar. Norheim (Kvam, Hordaland)

1306-02-20

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Middelalderen, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Skifte, Arv

Diplom ubb-diplom-0003

Knud Knudsen

Parti af Øvstufossen i Hardanger

Øvstunfossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Kvinne, Foss, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0086

Knud Knudsen

Parti fra Stensdalen i Hardanger

Fjell, Vei, Gård, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0358

Bryllaup i Steinsdalen (Kvam)

1939-10-28

Spelemann Arne Bjørndal

Bryllup, Kvinnebunad, Bunad, Spelemann, Brudefølge, Brudekrone, Brudgom, Kronebrud, Mannsbunad

Fotografi ubb-bs-ok-00843-001

Knud Knudsen

Parti ved Øvstufossen, Stendsdalen i Hardanger

Gården Øvsthus. Øvsthusfossen til venstre blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Foss, Hest, Gård, Hestekjerre, Mann, Gutt, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0353

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Mann

Fotografi ubb-kk-ns-0357

Knud Knudsen

Parti af Stendalsvandet og Skutlaberg i Nordheimsundet, Hardanger.

Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2120

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-2127-1029

Catharine Hermine Kølle

Øvsthusfos i Steensdalen.

Steinsdalsfossen i Kvam, Hardanger

Foss, Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000462

Elisabeth Beyer

Bakke. Dalsæter -15

Dalsete

Gruppeportrett, Seter

Fotografi ubb-eb-0202

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0355

Knud Knudsen

Parti fra Stensdalen i Hardanger

Fjell, Foss, Vei, Gård, Mann, Hesje, Åkerbruk, Vedbør

Fotografi ubb-kk-1318-0076

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Nils Sjursen Skutlaberg (senere Sandven) begynte med landhandlel i Grova i Norheimsund. Han drev dessuten med jaktefrakt mellom Bergen og Norheimsund.

Fjell, Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Handelssted

Fotografi ubb-kk-1318-0082

Knud Knudsen

Parti af Nordheimsundet opover Stensdalen i Hardanger

Fjell, Gård, Bygd, Bro, Vann, Hesje, Tun

Fotografi ubb-kk-1318-2118

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro i Nordheimsund, Hardanger

Vei, Gård, Bygd, Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2119

Knud Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger.

Barn, Fjell, Foss, Hund, Mann, Trebro, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-2127-1030

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Utsikt mot Grova

Fjell, Fjord, Naust, Havnebod

Fotografi ubb-kk-1318-2115

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ved Eidesvatnet, Ljones]

Kvinne, Vei, Stabbestein

Fotografi ubb-lbl-08807

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Ved Ljonesvågen]

Kvinne, Vei, Paraply, Stabbestein

Fotografi ubb-lbl-08808

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger, Oma

1934-06-24

Landskap, Mann, Hytte, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1126

Knud Knudsen

Parti fra Stensdalen i Hardanger

Vei, Gård, Bygd, Bolighus, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0361

Catharine Hermine Kølle

Udsigt fra Gaarden Rosseland i Steensdalen.

Steinsdalen og Norheimsund, Kvam i Hardanger

Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000461

Knud Knudsen

Vikørs Kirke i Hardanger

Vikøy kyrkje ble innviet 24.juli 1839

Kirke, Vei, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0075

Knud Knudsen

Udsigt over Nordheimsundet mod Stensdalen i Hardanger

Norheimsund sett fra Tolo

Fjord, Gård, Bygd, Naust, Havnebod, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-1318-2121

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2116

Ralph L. Wilson

Landophold i Bakke 1921. Paa Thorahellesæter

Ralph Wilsons egen tittel på bildet.

Sommer, Seter, Familie og slekt

Fotografi ubb-wil-o-057

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stensdalen, Hardanger

Øvstunfossen i dag kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Bro

Fotografi ubb-kk-1318-2124

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger.

Fjell, Vei, Gård, Elv, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0081

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimsund i Hardanger

Fjell, Fjord, Gård, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1027

Knud Knudsen

Øvstufossen i Stendalen, Hardanger

Øvstunfgossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Vei, Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2123

Sverre W. Monsen

[Norheimsund]

Personer samlet om spisebord ved hytte i Norheimsund, 1921.

Kvinne, Gruppeportrett, Kvinneklær, Hund, Hytte, Kvinner og barn, Spisebord, Fluktstol, Middag

Fotografi ubb-bs-ok-20568-006

Elisabeth Beyer

Bakke. Grønli -15

Elisabeth nr 2 fra venstre

Gruppeportrett, Seter

Fotografi ubb-eb-0203

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Fjord, Fiskegarn, Sjøbod, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-0080

Knud Knudsen

Parti af Gjennemgangen under Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Barn, Fjell, Foss, Mann, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0359

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger, Oma. Hugo med familie

1925-07-05

Bolighus, Barn og foreldre, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0905

Knud Knudsen

Stensdalsfossen i Hardanger.

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1031

Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Fjell, Fjord, Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0083

Knud Knudsen

Udsigt fra Tolo over Nordheimsundet og opover mod Stensdalen i Hardanger.

Fjell, Fjord, Vei, Gård, Bygd, Bro, Naust, Havnebod, Hardangerjakt

Fotografi ubb-kk-1318-2122

Catharine Hermine Kølle

'Steensdalen i Vigøer'

Steinsdalen i Kvam, tidligere Vikør.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000460

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss

Fotografi ubb-kk-ns-0360

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

Utsikt mot Grova

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0078

Knud Knudsen

Parti ved den nye Bro i Nordheimsund i Hardanger.

I bakgrunnen av bildet den nye broen over Straumen. Til høyre Norheimslandet

Bro, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2117

Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Vei, Bolighus, Mann, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0362

Knud Knudsen

Parti fra Nordheimssundet i Hardanger

I forgrunnen bygninger som tilhørte handelsmannen Arne Sandven, som begynte sin handelsvirksomhet omkring 1865

Fjord, Vei, Gård, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0079

Knud Knudsen

Parti af Stensdalen i Hardanger

Gården Øvsthus til venstre i bildet. Steinsdalsfossen også kalt Øvsthusfossen

Foss, Vei, Gård, Bro, Vann, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0084

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger, Oma

1931-06-24

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1058

Knud Knudsen

Parti fra Vikør i Hardanger

Vikøy. På Våga-skjeret ligger butikken som ble drevet av Oddmund Fosso. Oddmund Fosso bygslet skjeret og bygde sjøbu og bolighus.

Fjord, Vei, Naust, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-1318-0085

Knud Knudsen

Parti ved Øvstufossen, Stendsdalen i Hardanger

Øvsthusfossen blir i dag kalt Steinsdalsfossen. Øvsthus gård til høyre i bildet

Foss, Vei, Gård, Gutt, Hesje, Utløe

Fotografi ubb-kk-ns-0354

Knud Knudsen

Parti ved Nordheimssundet i Hardanger

Militærleir, Teltleir

Fotografi ubb-kk-ns-0352a

Knud Knudsen

Parti ved Nordheimssundet i Hardanger

Soldat, Militæruniform, Teltleir, Forsvaret, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0351a

Knud Knudsen

Øvstufossen i Hardanger

Også kalt Steinsdalsfossen

Fjell, Foss, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0356

Ralph L. Wilson

Landophold i Bakke 1921. Paa Thorahellesæter

Tolahella

Sommer, Seter, Familie og slekt

Fotografi ubb-wil-o-057

Elisabeth Beyer

Bakke. Grønli -15

Dalsete

Gruppeportrett, Seter

Fotografi ubb-eb-0203