Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kirken i Strandebarm]

Kvinne, Kirke, Mann

Fotografi ubb-lbl-9126

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Linga, Strandebarm]

Landskap

Fotografi ubb-lbl-08862

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bru]

Kristofa og Franziska på tur.

Landskap, Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08865

Enoch Djupdræt

[Bru, Strandebarm]

Bygd

Fotografi ubb-dju-nx-0656

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm kirke]

Robåt, Kirke, Tregjerde

Fotografi ubb-lbl-9129

Torstein Lofthus

Strandebarm

Kortet er poststemplet 23.12.1921

Postkort, Bygd, Naust

Postkort ubb-bs-pkn-00375

Torstein Lofthus

Fraa Strandebarm

Postkort, Bygd

Postkort ubb-bs-pkn-00377

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm]

Kristofa og Franziska på tur.

Landskap, Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08863

Enoch Djupdræt

[Bakke hotell, Strandebarm]

Bakke hotell, Strandebarm

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-dju-nx-0668

Ukjent

[Strandebarm, Hardanger]

Strandebarm, Hardanger

Bygd, Kirke, Skigard

Fotografi ubb-bs-ok-00623

Enoch Djupdræt

[Tunold, Strandebarm]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-dju-nx-1481

Olai Schumann Olsen

[Strandebarm (?)]

Strandebarm (?)

Robåt, Kyst

Fotografi ubb-so-1417

T. Lofthus Øystese

Fraa Strandebarm

Landskap, Postkontor

Postkort ubb-bs-pkn-00331

Olai Schumann Olsen

[Strandebarm]

Strandebarm

Robåt, Kyst

Fotografi ubb-so-1299

Enoch Djupdræt

Norge. Strandebarm, Folgefonn

Landskap, Øy

Fotografi ubb-dju-p-0662

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm]

Kristofa og Franziska fotografert i Strandebarm

Landskap, Kvinne, Spasertur

Fotografi ubb-lbl-08812

T. Lofthus Øystese

Strandebarm

Landskap, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00330

Diplom datert 1394, 5. juli. Strandebarm (Hordaland) og Berge (Håbrekke)

Fire menn kunngjør at Åsa Håvardsdatter solgte til Olav Oddsson et pundsbol i Åse Jondal, Hardanger

Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Kunngjøring, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0056

Diplom datert 1681, 13. april. Mundheim (Strandebarm, Hordaland)

1681-04-13

Skriftebrev. Jetle Gertzen arver etter sin på barselseng avdøde hustru Torbjør Olsdatter. Avskrift 1935, skriftebrev. Se Ms 1924. F. (Johannes Sundvors slektshistoriske opptegn II).

Diplom ubb-diplom-1038

Enoch Djupdræt

[Bru, Strandebarm]

Bygd

Fotografi ubb-dju-nx-0654

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm]

Kristofa på tur.

Landskap, Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08866

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm, mot Tangerås og Fosse]

Landskap

Fotografi ubb-lbl-08868

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fosse, Dampskipskaien]

Kvinne, Brygge, Kaianlegg, Sekk

Fotografi ubb-lbl-08806

Enoch Djupdræt

[Bru, Strandebarm]

Bru, Strandebarm

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0664

Diplom datert 1663, 30. oktober. Ivershus (Strandebarm, Hordaland)

1663-10-30

Rasmus Pedersden, sogneprest i Strandebarm, oppfordrer almuen til å understøtte og hjelpe Torbein Øfsthus på Varaldssøy og hans familie i deres store nød kommende vinted da hans våningshus og låve m.m. er blitt ødelagt av ...

Diplom ubb-diplom-0959

Enoch Djupdræt

[Strandebarm]

Strandebarm

Landskap, Øy

Fotografi ubb-dju-p-0791

Enoch Djupdræt

[Strandebarm]

Strandebarm

Landskap, Øy

Fotografi ubb-dju-p-0790

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bakkasundet]

Landskap

Fotografi ubb-lbl-08867

Enoch Djupdræt

[Bakke, Strandebarm]

Bakke, Strandebarm

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kaianlegg, Naust

Fotografi ubb-dju-nx-0667

Ukjent

Kirkebygden, Strandebarm, Hardanger

Landskap, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00328

Ukjent

Kirkebygden Strandebarm, Hardanger

Landskap, Postkort, Oversiktsbilde

Postkort ubb-bs-pkn-00329

Torstein Lofthus

Strandebarm

Postkort, Bygd

Postkort ubb-bs-pkn-00379

F. Beyer A/S

Hilsen fra Bakke Hotel, Strandebarm

Kortnummer 51

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Fjordabåt

Postkort ubb-bs-pkn-00898

Olai Schumann Olsen

[Strandebarm (?)]

Strandebarm (?)

Robåt, Kyst

Fotografi ubb-so-1395

Enoch Djupdræt

[Bru, Strandebarm]

Bygd

Fotografi ubb-dju-nx-0655

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Strandebarm]

Kristofa og ukjent kvinne i Strandebarm

Landskap, Kvinne

Fotografi ubb-lbl-08814

Enoch Djupdræt

Norge. Tunold Turiststasjon. Bru, Strandebarm

1954-03-19

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-dju-p-0598

Olai Schumann Olsen

[Strandebarm (?)]

Strandebarm (?)

Park, Trapp, Gangsti

Fotografi ubb-so-1262