Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4]

1927-07-07

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Inngangsparti, Balkong, Hydrant, Portal, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening

Fotografi ubb-kk-n-295-072b

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Skrivebord, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-072a

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Veggur, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-069

Atelier KK

[Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921]

Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921

Bank, Vindu, Gate, Tårn, Balkong, Portal, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-226-028

Atelier KK

[Domkirkegaten 4]

Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Tårn, Balkong, Brostein, Portal, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-215-001

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Veggur, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-070

Ukjent

[Bergens Skillingsbanken sett fra Skostredet]

1927-03-23

Bergens Skillingsbanken sett fra Skostredet

Bank, Bygninger, Gate

Fotografi ubb-bs-ok-06742-003

Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4]

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Gate, Tårn, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-295-066

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Jernovn, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-071