Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4]

1927-07-07

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4

Portal, Bank, Balkong, Inngangsparti, Vindu, Hydrant, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening

Fotografi ubb-kk-n-295-072b

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Skrivebord, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-072a

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Veggur, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-069

Atelier KK

[Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921]

Domkirkegaten 2, 4, 6 ca. 1921

Portal, Gate, Bank, Tårn, Balkong, Vindu, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-226-028

Atelier KK

[Domkirkegaten 4]

Domkirkegaten 4

Portal, Bank, Tårn, Balkong, Brostein, Vindu, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-215-001

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Veggur, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-070

Ukjent

[Bergens Skillingsbanken sett fra Skostredet]

1927-03-23

Bergens Skillingsbanken sett fra Skostredet

Bygninger, Gate, Bank

Fotografi ubb-bs-ok-06742-003

Atelier KK

[Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4]

Eksteriør, Bergens Skillingsbank, Domkirkegaten 4

Gate, Bank, Tårn, Vindu, Foreninger, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-295-066

Atelier KK

[Interiør, Bergens Skillingsbank]

1927-07-07

Interiør, Bergens Skillingsbank

Bank, Skranke, Jernovn, Fliser, Banker

Fotografi ubb-kk-n-295-071