Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Bank, Bygninger, Port

Fotografi ubb-kk-n-410-043

Atelier KK

[Domkirkegaten 4]

Domkirkegaten 4

Bank, Vindu, Tårn, Balkong, Brostein, Portal, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-215-001