Atelier KK

[Bergens Skillingsbank]

Bygninger, Bank, Port

Fotografi ubb-kk-n-410-043

Atelier KK

[Domkirkegaten 4]

Domkirkegaten 4

Portal, Bank, Tårn, Balkong, Brostein, Vindu, Foreninger, Banker, Arbeidsgiverforening, Trikotasjeforretning, Tricotagefabrikker & utsalg

Fotografi ubb-kk-n-215-001