Atelier KK

[Interiør fra verksted, Theodor Olsens eftf.]

Guldsmed- & juvelerforretninger, Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Gullsmed, Dreiebenk

Fotografi ubb-kk-n-274-062a

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

Skolen heter Arentz & Myhres skole

Gullsmed- og Juvelforretning, By- og småsteder, Gate, Skole, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-406-002

Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

1924-10-21

Skolen heter Arentz & Myhres skole

Gullsmed- og Juvelforretning, By- og småsteder, Gate, Skole, Trehusbebyggelse by, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-n-406-001

Atelier KK

[Interiør. Kontor. 5 kvinner i arbeid]

1924-10-21

Kontor, Guldsmed- & juvelerforretninger, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Veggur, Skrivebord, Metalvarefabrikker, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-055

Atelier KK

[Inventar av loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvtøy]

1924-10-21

Bord, Guldsmed- & juvelerforretninger, Kvinne, Kvinner i arbeid, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-052

Atelier KK

[Interiør loftsrom. Syv kvinner i arbeid med sølvgjenstander]

1924-10-21

Bord, Guldsmed- & juvelerforretninger, Kvinne, Kvinner i arbeid, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-052a

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Mange menn i arbeid]

1924-10-21

Guldsmed- & juvelerforretninger, Arbeider, Verksted, Metalvarefabrikker, Sølvgjenstander, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-274-057a