John Bernhard Rekstad

[Oppover dalen ved Fresviksetra mot Fresvikbreen]

Oppover dalen ved Fresviksetra mot Fresvikbreen

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-jr-110-001

John Bernhard Rekstad

[Nerover Fresvikdalen fra vegen nerenfor Enji, Fresvik]

Nerover Fresvikdalen fra vegen nerenfor Enji, Fresvik

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-jr-110-002

John Bernhard Rekstad

[Fresvik, Hovsfjell]

Fresvik, Hovsfjell

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hesje

Fotografi ubb-jr-110-007

Diplom datert 1512, 6. oktober. Bergen

1512-10-06

Gaute Ivarssøn selger til sin svoger Hans Krukov og hustru Sunniva Eidridsdatter (Rostung) sin del i gårdene Frøysvik og Njøs i Sogn. Jfr. Dipl. Norv. B.1. Nr. 1068 Holcks gave.

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0188