Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-023877

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144081

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144092

Ralph L. Wilson

Parti Kalandseid mot Haugsdal, høst

Vann

Fotografi ubb-wil-b-043

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020022

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020018

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-023884

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144111

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144076

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseide]

1961-05-20

Kalandseide

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144078

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144123

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144077

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144124

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934

Mann, Man, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144131

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144095

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144118

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144085

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144133

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144079

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144096

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144140

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1955-06-02

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080779

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144137

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144125

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144130

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144084

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144101

Ukjent

Parti ved Kalandsvandet.

Kalandseid stasjon

Postkort, Jernbanestasjon, Snø, Vinter, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen, Dresin

Fotografi ubb-il-0005-033b

Enoch Djupdræt

Kalandsvannet

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-p-0191

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144103

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144138

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144091

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144106

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144135

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hatlestad]

1964-08-28

Hatlestad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144129

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144102

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144122

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144089

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934

Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-023882

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144086

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144094

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144107

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144109

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144090

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144134

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144117

Norvin Reklamefoto

Hatlestad Sykehus

Flyfoto, Aerial photo

Fotografi ubb-nor-h-0371

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144087

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144097

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144136

Norvin Reklamefoto

[Hatlestad Sykehus]

Flyfoto, Aerial photo, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-nor-h-0372

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020010

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144114

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144080

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144127

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaland]

1964-08-28

Kaland

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144075

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144121

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144132

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144093

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020020

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Elv

Fotografi ubb-w-f-144112

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144120

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hatlestad sykehus]

1970-08-24

Hatlestad sykehus

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-w-f-204839

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144088

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144099

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-080778

1955-06-02

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080778

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144108

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144115

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144126

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144083

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144100

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-020023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lynghaug - Kalandseid]

1964-08-28

Lynghaug - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144113

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-023883

Norvin Reklamefoto

Hatlestad Sykehus

Flyfoto, Aerial photo

Fotografi ubb-nor-h-0370b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-09-02

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144887

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144098

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144116

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144082

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144104

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144105

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934. Lars Kalandseids gård i bakgrunnen

Gård, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144110

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144119