Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-023877

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144081

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144092

Ralph L. Wilson

Parti Kalandseid mot Haugsdal, høst

Vann

Fotografi ubb-wil-b-043

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020022

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020018

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-023884

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144111

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144076

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseide]

1961-05-20

Kalandseide

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020014

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144078

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144123

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144077

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144124

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934

Mann, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-047

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144131

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144095

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144118

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144085

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144133

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020019

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144079

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144096

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144140

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1955-06-02

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080779

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144137

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144125

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144130

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144084

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144101

Ukjent

Parti ved Kalandsvandet.

Kalandseid stasjon

Snø, Jernbanestasjon, Postkort, Vinter, Jernbaneskinner, Nesttun-Osbanen, Dresin

Fotografi ubb-il-0005-033b

Enoch Djupdræt

Kalandsvannet

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0191

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144103

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144138

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144091

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144106

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144135

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hatlestad]

1964-08-28

Hatlestad

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144129

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144102

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144122

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144089

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934

Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-046

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-023882

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144086

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144094

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144107

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144109

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144090

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144134

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144117

Norvin Reklamefoto

Hatlestad Sykehus

Flyfoto

Fotografi ubb-nor-h-0371

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144087

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144097

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bruland - Kalandseid]

1964-08-28

Bruland - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144136

Norvin Reklamefoto

[Hatlestad Sykehus]

Flyfoto, Sykehus

Fotografi ubb-nor-h-0372

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020010

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144114

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144080

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144127

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaland]

1964-08-28

Kaland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144075

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144121

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144132

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144093

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020020

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Bro, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-w-f-144112

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144120

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Hatlestad sykehus]

1970-08-24

Hatlestad sykehus

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-f-204839

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144088

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144099

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-sh-080778

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080778

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144108

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144115

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144126

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144083

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144100

Maria Wiig

[Maria Wiigs album]

Eit familiealbum som starter med eit portrett av ekteparet Maria og Sigurd rett før dei får sitt første barn Sigurd. Det er mange vakre flotte portretter av ...

Interiør, Foss, Barn i lek, Gruppeportrett, Sommer, Klassebilde, Skipsdekk, Bading, Fjelltur, Svømming, Turist, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hund, Studioportrett, Påske, Hageselskap, Vinter, Militærfly, Sjøfly, Sigarett, Hage, Baby, Eldre kvinneportrett, Barneportrett, Barnevogn, Katt, Søskenportrett, Barn og besteforeldre, Kaffekopp, Barn og far, Barn og mor, Dåp, Klestørk, Dåpskjole, Bærplukking, Kvinner og barn, Andedam, Venninner, Pilot

Album ubb-bs-fol-02365

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-020023

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lynghaug - Kalandseid]

1964-08-28

Lynghaug - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144113

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1961-05-20

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-023883

Norvin Reklamefoto

Hatlestad Sykehus

Flyfoto

Fotografi ubb-nor-h-0370b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-09-02

Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144887

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144098

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144116

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144082

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bahus - Kalandseid]

1964-08-28

Bahus - Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144104

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144105

Atelier KK

[Veltet lastebil]

1934-06-14

Trafikkulykke på Kalandseidet natt til 14 juni 1934. Lars Kalandseids gård i bakgrunnen

Gård, Lastebil

Fotografi ubb-kk-n-387-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kalandseid]

1964-08-28

Kalandseid

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144110

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-144119