Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden]

"Etter nokre timar hardt arbeid er det kjærkome med mat og ei liti kvilestund."

Kvinner i arbeid, Matpause, Torvtaking, Kipe, Skaut, Strikkejakke, Kaffekanne

Fotografi ubb-bs-ok-15273

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden]

"Her vert deigen kasta opp i kassebåra, som dei to jentene ber bort på vollen."

Kvinne, Mann, Jente, Torvtaking, Hverdagsklær, Torvmyr, Arbeidsredskap, Greip

Fotografi ubb-bs-ok-15280

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvmyr. Tjeldstø, Øygarden]

"Her var turrmark. Etter to års torvonn såg her slik ut."u.å.

Torvmyr, Myr

Fotografi ubb-bs-ok-15279

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvhus. Tjeldstø, Øygarden]

"Torvhus av stein var mykkje nytta. Sume av desse står framleis og vitnar om ei tid og eit arbeid som den unge generasjonen ikkje kjenner stort til."u.å.

Torvhus, Steinhytte

Fotografi ubb-bs-ok-15276

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn, "Klafsing", Tjeldstø, Øygarden]

"Biletet syner to karar som står i torvholne og klafsar."

Spade, Mann, Torvtaking, Torvmyr, Arbeidsredskap

Fotografi ubb-bs-ok-15281

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvmyr. Storemyrå ved Tjeldstø, Øygarden]

"For hundre år sidan var her eit jordlag jamnhøgt bergnokkane rundt myra. I dag er alt saman våtmark. For firti-femti år sidanvar her ikkje meir torv å hente; alt stod under vatn"

Torvmyr

Fotografi ubb-bs-ok-15275

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden]

"På vollen ligg formi og ventar, stor nok til å ta imot alt innhaldet i båra. Der vert deigen glatta til, og formi vert flytta for å ta imot neste sending."

Kvinner i arbeid, Spade, Torvtaking, Tresko, Hverdagsklær, Skaut, Strikkejakke, Torvmyr

Fotografi ubb-bs-ok-15274

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden. "Klafselag"]

"Dei fleste gardsbruk hadde torvhus i utmarka. Der bar dei det inn når torvet vart turt og henta det heim kipe for kipe frametter hausten, vinteren og våren. Her er eit arbeidslag på veg til ...

Kvinne, Mann, Jente, Torvtaking, Hverdagsklær, Kipe, Torvhus, Arbeidsredskap

Fotografi ubb-bs-ok-15278

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden]

"Etter nokre timar hardt arbeid er det kjærkome med mat og ei liti kvilestund."

Arbeider, Matpause, Poteter, Hverdagsklær, Kipe

Fotografi ubb-bs-ok-15277