Olai Schumann Olsen

[Torsvik, Øygarden]

Torsvik, Øygarden

By- og småsteder, Fjord, Norske folkedrakter, Kaianlegg, Naust, Leikarring

Fotografi ubb-so-1234

Hans Gottfried Dethloff

Brev til Ole Jensen Rong d.e., Bergen 7-1-1923

1923-01-07

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden. Brev til bonden på Rong med argumentasjon for å fyre med kull i stedet for torv.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-003

Mjølkekonkurranse

Mappen inneholder korrespondanse fra 1922- 1924 angående en konkurranse mellom melkebøndene i Øygarden om hvem som kunne produsere mest melk. Her er det blant annet kopi av ...

Samling ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0004

Hans Gottfried Dethloff

Kopi av Brev til Hr. professor Hagem, Bergens Museum. Bergen 4-1-1931.

1923-01-07

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-038

Olai Schumann Olsen

Torsteinsvik, Øygarden

Torsteinsvik i Øygarden kommune.

Gård, Fiskebåt, Robåt, Bolighus, Naust, Sau, Kyst, Øy, Sjøbod, Utedo

Fotografi ubb-so-1066

Hans Gottfried Dethloff

Leserbrev: "Kuene dør" 18.11.1926

1926-11-18

Leserbrev angående jordspørsmålet i Øygarden. Brevet henvender seg til hr. redaktør. Nederst på brevet er det skrevet med blyant "blev ikke sendt".

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-031

Hans Gottfried Dethloff

Jordspørsmaalet i Øygarden. To spørsmaal til fylkestinget for Hordaland. Kladdutkast 11-5-1930.

1930-05-11

Utkastet til brev til fylkestingent i Hordaland er skrevet på baksiden av en reklame for Hospitalsaape fra AS Norsk Medicinsk Varehus.

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-035

Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene

Oplysningsskjema. Komiteen for myr- og jordvern i kystbygdene.

Overt i venstre hjørne er det påført følgende tekst: "19/9 36 fra ordf. i Herdla".

Miljøvern, Ressursforvaltning

Skjema ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-058

Hans Gottfried Dethloff

Brev til Landbruksministeren 16-12-33

1933-12-16

Brev angående jordspørsmålet i Øygarden. Dethloff beskriver den økologiske krisen som er under oppseiling i Øygarden. Håkon Martin Five var landbruksminister i perioden 1933-1935, men det er ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Brev ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-041

Hans Gottfried Dethloff

Kopi av brev fra H. G. Dethloff til Hr. Statsminister Nygaardsvold. Bergen 13. juli 1936.

1936-07-13

Følgebrev til to avisartikler fra Bergens Tidende og Dagblandet angående "jordavskrapingen i vaare kyststrøk". Med appell om at noe må gjøres i saken før det er for ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-048

Gerhard Garatun-Tjeldstø

[Torvonn. Tjeldstø, Øygarden]

"Etter nokre timar hardt arbeid er det kjærkome med mat og ei liti kvilestund."

Kvinner i arbeid, Matpause, Torvtaking, Kipe, Skaut, Strikkejakke, Kaffekanne

Fotografi ubb-bs-ok-15273

Olai Schumann Olsen

Stenevikja på Algrøy, Øygarden kommune.

Robåt, Naust, Vik

Fotografi ubb-so-1258

Ole Jensen Rong den yngre

Avskrift av brev fra Ole Jensen Rong til Landbruksdepartementet ved Herr statsraad H. Ystgaard. Udatert.

1936-07-16

Brev angående jordspørsmaalet i Øygarden. Brevet tar utgangspunkt i "hr. dr. H. G. Dethloffs skrivelse av 23.12.1935 til hr. statsminister Johan Nygaardsvold". Brevet siterer fylkesmann i Hordaland, Kristian ...

Miljøvern, Ressursforvaltning, Torvtaking

Transkripsjon ubb-spr-a-1003-03-y-l0001-0008-055

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1940.

1940-08-30

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi, Gård

Brev ubb-ms-1201-490-c-11

Ukjent

[Øygarden]

Øygarden

Landskap, Robåt, Seilbåt, Bolighus, Mann, Sjøbod

Fotografi ubb-bs-fol-00321-001

Olai Schumann Olsen

["Øygar"]

"Øygar"

Fjord, Fjordabåt

Fotografi ubb-so-0781