Lauritz Johan Bekker Larsen

[Portrett av Louise]

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Gård

Fotografi ubb-lbl-08595

Knud Knudsen

Parti fra Hermansværk, Sjøstrand i Sogn

Landskap, Landscape, Bygninger

Fotografi ubb-kk-ncx-0243

Elen Loftesnes

Hermansverk, Sogn

Foto av bryggen med Herman Bruns Landhandel og skyss-stasjon

Landskap, Landscape, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Landhandel

Fotografi ubb-bs-q-00955

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Louise med to søstre]

1906-08-11

Trolig fra besøket i Hermansverk 1906

Kvinne, Woman, Stue

Fotografi ubb-bros-02425

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kristofa med to søstre]

1906-08-11

Trolig fra besøket i Hermansverk 1906

Kvinne, Woman, Stue

Fotografi ubb-bros-03508

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Hermansverk 11/8.06]

1906-08-11

Kvinne, Woman, Hageselskap, Kaffeselskap

Fotografi ubb-lbl-08079

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Louise på tur]

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman

Fotografi ubb-lbl-09043

Lauritz Johan Bekker Larsen

Hermansverk

1906-08-11

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-lbl-08077

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Tre kvinner]

Kvinne, Woman

Fotografi ubb-lbl-08588

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kristofa med to søstre]

1906-08-11

Trolig fra besøket i Hermansverk 1906

Kvinne, Woman, Stue

Fotografi ubb-lbl-08179

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Hermansverk 11/8.06]

1906-08-11

Kristofa i midten

Kvinne, Woman, Hageselskap, Kaffeselskap

Fotografi ubb-lbl-08078