Diplom datert 1401, 8. juli. Leikanger (Sogn og Fjordane)

1401-07-08

To menn kunngjør, at Olaf Bårdssøn og Erling Bjarnessøn solgte til Ivar Sigurdssøn 8 ½ månedsbol i gården Vivilstad i Fardal (i Sogn).

Jordbruk, Middelalder, Kunngjøring, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0063

Ukjent

[Leikanger kirke og prestegård]

Kirke, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-22204

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Leikanger

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7552

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Leikanger]

Leikanger

Brygge, By- og småsteder, Cities and villages, Sjøbod

Fotografi ubb-lbl-09070

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Leikanger

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7550

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Leikanger

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7553

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av ...

Kirker, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0218

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Leikanger]

By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-lbl-08080

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti fra Leikanger

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-7551

Diplom datert 1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)

Fire brødre i Leikanger erkjenner at Iver Brianssøn (?) og Olaf Helgessøn har mottatt og gjort riktig regnskap for en arv etter deres avdøde søster Ingeborg på Søndrol i Valdres samt at Iver har fått ...

Eiendom, 1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0226