Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for hvordan en publikasjon av Sheteligs arbeid har gjort stoffet mer tilgjengelig for andre.

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-14

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-05-10

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet beklager sent svar, Begrunnelsen er at hans kone, Gerda Holtermann har vært innlagt på sykehus i en periode.

Brev, Arkeologi, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-15

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-02-02

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om hvorfor han ikke har søkt på en ledig post ved Bergens Museum.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-490-a-13