Atelier KK

[Vindusutstilling hos Bennets reisebyrå]

Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-415-145

Atelier KK

Bergen- Torvalminningen.

Postkort, By- og småsteder, Kirke, Oversiktsbilde, Drosje, Forretningsgård, Allmenning, Kiosk

Fotografi ubb-kk-pk-2103

Atelier KK

[Vindusutstilling hos Bennets reisebyrå]

Modellskip, Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-415-150

Atelier KK

[Vindusutstilling hos Bennets reisebyrå]

Modellskip, Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-415-147

Atelier KK

[Vindusutstilling hos Bennets reisebyrå]

Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-415-144

Atelier KK

Bergen: Hotel Norge

Postkort, By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Markise, Restaurantgjester

Fotografi ubb-kk-pk-2903

Atelier KK

[Ole Bulls plass 8 og 10]

By- og småsteder, Butikk, Varebil, Manufakturhandel, Reisebyrå, Smørfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-363-064

Atelier KK

[Vindusutstilling hos Bennets reisebyrå]

Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-415-143