Atelier KK

[Bennetts og Beyers Tourist-Bureau]

Bennetts og Beyers Tourist-Bureau, Ole Bulls plass 8. (Tidligere adresse Torgallmenningen 8)

Vindu, Kvinne, Woman, Barn, Child, Gate, Mann, Man, Tre, Reisebyrå, Reisebureauer

Fotografi ubb-kk-n-315-002

Atelier KK

Bergen- Torvalminningen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Drosje, Forretningsgård, Allmenning, Kiosk

Fotografi ubb-kk-pk-2103

Atelier KK

[A/S Waage & Co. manufakturbutikk på Ole Bulls plass]

A/S Waage & Co. manufakturbutikk på Ole Bulls plass

Bygninger, Gate, Butikk, Shop, Balkong, Politi

Fotografi ubb-kk-n-432-004

Atelier KK

Bergen: Hotel Norge

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Restaurant/Kafe, Markise, Restaurantgjester

Fotografi ubb-kk-pk-2903

Atelier KK

[Bennetts og Beyers Tourist-Bureau]

Bennetts og Beyers Tourist-Bureau, Ole Bulls plass 8. Bygningen hadde tidligere adresse Torgallmenningen 37

Vindu, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Tre, Reisebyrå, Reisebureauer

Fotografi ubb-kk-n-315-001

Atelier KK

[Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass]

Waage & Co. Manufakturforetning på Ole Bulls plass

Bygninger, Butikk, Shop, Balkong, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-n-432-005