Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"]

Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"

Fotografiske artikler, Arkitekt, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Fotospøkelse, Barber- og frisørsalong, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-043

Atelier KK

[Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag]

Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag

Arkitekt, Flagg, Forretningsgård, Byggeplass, Building site, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Kranselag, Bygningsarbeider, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-296-007

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"]

Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"

Fotografiske artikler, Arkitekt, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-044

C.A. Erichsen

Torvet med Fløifjeldet, Bergen

Kortnummer: Bergen nr. 74.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Fotoatelier, Allmenning, Glassatelier

Postkort ubb-bs-pkb-00432

C.A. Erichsen

Torvet, Bergen

Kortnummer: Bergen nr. 75.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Fotoatelier, Allmenning, Trikk, Glassatelier

Postkort ubb-bs-pkb-00433

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Bygninger, Butikk, Shop, Mann, Man, Brostein, Restaurant/Kafe, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-416-031

Atelier KK

[Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag]

Arkitekt, Flagg, Forretningsgård, Byggeplass, Building site, Stillas, Gjenreising og sanering, Kranselag, Bygningsarbeider, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-296-008

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Fotografiske artikler, Arkitekt, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-047

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Lastebil, Restaurant/Kafe, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-417-175

Atelier KK

[Interiør, trappeoppgang, Torgallmenningen 6]

Interiør, trappeoppgang, Torgallmenningen 6

Vindu, Restaurant/Kafe, Trappeoppgang, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-045

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Eksteriør, Torgallmenningen 6

Fotografiske artikler, Arkitekt, Lastebil, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Barber- og frisørsalong, Bokhandel, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-046

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Eksteriør, Torgallmenningen 6

Vindu, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Fotograf, Photographer, Fotografer

Fotografi ubb-kk-n-375-073

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Varebil, Personbil, Restaurant/Kafe, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-419-062