Atelier KK

[Buss fra Bergen Sporvei på Torgallmenningen]

SN-18862 kjøpt av Bergen Sporvei 1971, utrangert i 1981

Buss, Oppdragsfoto, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-438-005

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"]

Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Fotospøkelse, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-301-043

Atelier KK

[Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag]

Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag

Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Arkitekt, Byggeplass, Forretningsgård, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Kranselag, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-296-007

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"]

Eksteriør, Torgallmenningen 6, "Holberghuset"

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-301-044

Atelier KK

[Buss fra Bergen Sporvei på Torgallmenningen]

SN-18862 kjøpt av Bergen Sporvei 1971, utrangert i 1981

Buss, Oppdragsfoto, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-438-006

Atelier KK

[Buss fra Bergen Sporvei på Torgallmenningen]

SN-18862 kjøpt av Bergen Sporvei 1971, utrangert i 1981

Buss, Oppdragsfoto, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-438-007

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Holbergstuen

Bygninger, By- og småsteder, Butikk, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-007

C.A. Erichsen

Torvet med Fløifjeldet, Bergen

Kortnummer: Bergen nr. 74.

By- og småsteder, Postkort, Fotoatelier, Allmenning, Glassatelier

Postkort ubb-bs-pkb-00432

C.A. Erichsen

Torvet, Bergen

Kortnummer: Bergen nr. 75.

By- og småsteder, Postkort, Fotoatelier, Allmenning, Trikk, Glassatelier

Postkort ubb-bs-pkb-00433

Atelier KK

[Buss fra Bergen Sporvei på Torgallmenningen]

SN-18862 kjøpt av Bergen Sporvei 1971, utrangert i 1981

Buss, Oppdragsfoto, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-438-004

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Bygninger, Mann, Restaurant/Kafe, Butikk, Brostein, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-416-031

Atelier KK

[Holberghuset, Torgallmenningen 6 under bygging. Kranselag]

Bygningsarbeider, Flag, Flagg, Arkitekt, Byggeplass, Forretningsgård, Stillas, Gjenreising og sanering, Kranselag, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-296-008

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Bokhandel, Fotoutstyr, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-301-047

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Bil, Car, Restaurant/Kafe, Lastebil, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-417-175

Atelier KK

[Interiør, trappeoppgang, Torgallmenningen 6]

Interiør, trappeoppgang, Torgallmenningen 6

Restaurant/Kafe, Vindu, Trapperom, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-301-045

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Eksteriør, Torgallmenningen 6

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Lastebil, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Bokhandel, Arkitekter, Frisør-& barberforretninger, Bok-og papirhandlere, Caféer & restaurationer, Fotografiske artikler

Fotografi ubb-kk-n-301-046

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 6]

Eksteriør, Torgallmenningen 6

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Fotograf, Fotografer

Fotografi ubb-kk-n-375-073

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Bygninger, Personbil, By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Butikk, Varebil, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-419-062