K. Nyblin 212

Firmaet K. Nyblin ble startet i 1893 av ekteparet Karl og Agnes Nyblin. Karl døde i 1894 og konen Agnes drev firmaet frem til 1911. Hun overlot det til sin yngre bror Helmich Janson som drev firmaet frem til sin død i 1949, hvoretter firmaet også opphørte. (Kilde: Bonge, Susanne, Eldre Norske Fotografer, 1980)