Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin

Startet sammen med sin kone Agnes Janson firmaet K. Nyblin i Bergen i 1893. Han døde i 1894 og hans kone drev firmaet til 1911. (Kilde: Bonge, Susanne, Eldre Norske Fotografer, 1980)