Helmich Janson

Gikk i lære hos søsteren som drev firmaet K. Nyblin i Bergen. Overtok firmaet i 1911 og drev det frem til 1949.