Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Bro

Fotografi ubb-wil-m-530

Ukjent

[Ansatte hos Alfr. Hartveit Karosserifabrikk på tur med nye busser]

Leonard Haugland sitter på skuldrene

Tur, Bro, Buss

Fotografi ubb-bs-ok-20340

Truls Wiel Wilson

Automobiltur Fyksesund, Hardanger. Broen under oppførelse.

Fjord, Bro

Fotografi ubb-tww-0005

Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Fjord, Bro

Fotografi ubb-wil-m-534

Thora Thomsen

Fotoalbum etter Thora Thomsen 1937-1940

Fotoalbumet kommer med et notat skrevet av gavegiver Professor Sigrid Lien ved Institutt for lingvistiske, estetiske og litterære studier på Universitetet i Bergen: ...

Interiør, Kirke, Brannruiner, Gruppeportrett, Sommer, Friluftsliv, Sykkel, Robåt, Fritidsbåt, Fottur, Båt, Barnevogn, Begravelse, Katt, Butikk, Handelshøyskole

Album ubb-bs-fol-02301

Truls Wiel Wilson

Automobiltur Fyksesund, Hardanger. Broen under oppførelse.

Gård, Fjord, Bro, Hesje

Fotografi ubb-tww-0006

Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Bro

Fotografi ubb-wil-m-532

Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Bro

Fotografi ubb-wil-m-533

Atelier K. Knudsen

Fyksesund Bru

Fyksesund Bru

Vei, Gård, Sund, Hengebro

Fotografi ubb-kk-pk-3547

Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Bro

Fotografi ubb-wil-m-535

Ralph L. Wilson

Tur til Oslo 1938. Mor, Allik, mig selv i bilen

Bro

Fotografi ubb-wil-m-531

Ukjent

[Ansatte hos Alfr. Hartveit Karosserifabrikk på tur med nye busser]

På bilde er bl.a. Esther Haugland og Leonard Haugland (karosserimaker)

Tur, Bro, Buss

Fotografi ubb-bs-ok-20339