K. Knudsen & Co

Bredsgaarden på Tyskebryggen

Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-kk-m-096

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården]

Bryggen, Bredsgården

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-0086

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Bredsgården, nedre del, sett oppover.

Arbeider, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Postkort ubb-bs-pkb-00068

[Branntaksasjon stue nr. 1 Bredsgården]

1868-12-22

"Udskrift af Bergens Byes Brandtaxationsprotokol" for Bredsgården.

Branntaksasjoner

Manuskript bba-a-0644-hc-1

Bergen

Bredsgårdens schøtstue med rester av ildhuset

Postkort, Eldhus

Postkort ubb-bs-pkb-00088

Atelier KK

[Bredsgården på Bryggen]

Bredsgården på Bryggen

Steinhelle, Tønne, Bakgård, Steinkjeller

Fotografi ubb-kk-n-165-017

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

Personbil, By- og småsteder, Sykkel, Kaianlegg, Gutt, Lastebil, Tobakkhandel, Kiosk, Strikkegenser, Knebukse, Sykkelbud, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-008

Knud Knudsen

[Bredsgården]

Bakgård, Tretrapp, Ovn, Eldhus

Fotografi ubb-kk-1318-3705

Anders Beer Wilse

I Bredsgaarden. Bergen.

1902-07-12

Arbeider, Eksteriør, Tørrfisk

Fotografi ubb-bros-00690a

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården (bakre del)]

Bredsgården (bakre del)

By- og småsteder, Hestekjerre, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Bakgård, Striesekk, Smalgang, Jernvarehandel

Fotografi ubb-so-0108

Olaf Andreas Svanøe

Bredsgaarden - Bergen

1914-11-25

Kaianlegg, Ved, Brostein, Tønne

Fotografi ubb-bros-00702

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården (bakre del)]

Bredsgården (bakre del)

By- og småsteder, Snø, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Bakgård, Jernvarehandel

Fotografi ubb-so-0101

Mittet & Co.

Bergen. Fra Tyskebryggen

Bredsgården

Postkort, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Postkort ubb-bs-pkb-00092

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Arbeider, Postkort, Mann, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tradisjonell byggeskikk, Tørrfisklager

Postkort ubb-bs-pkb-00094

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (nedre del)]

Bryggen, Bredsgården (nedre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-1121

Atelier K. Knudsen

Bergen:Bredsgaarden paa Tyskebryggen.

Postkort, Mann, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-kk-pk-0142

[Bryggen, Bredsgården]

Bredsgården

Kvinne, Fiskehandel, Stereoskopfotografi, Tønne, Tørrfisk

Fotografi ubb-bros-00692

Knud Knudsen

[Bredsgården]

Bredsgården

Trapp, Eldhus

Fotografi ubb-kk-1318-3526

Knud Knudsen

Fra Bredsgaarden paa Tyskebryggen

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3526.

Fotografi ubb-kk-m-031

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Bredsgården på Bryggen

Arbeider, Fiskehandel, Mann, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Dress, Smalgang, Vogn, Bowlerhatt

Fotografi ubb-kk-nsx-0423

Atelier KK

Bergen: Fra Bredsgården

By- og småsteder, Arbeider, Bro, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-nss-003-035

Atelier KK

Bergen, Gaard paa Tyskebryggen

Hest, Bro, Mann, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Fotografi ubb-kk-nss-053-020

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (midtre/nedre del)]

Bryggen, Bredsgården (midtre/nedre del)

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-1519

Gustav Brosing

[Bryggen, Bredsgården, midtre/nedre del, sett nedover]

Bryggen, Bredsgården, midtre/nedre del, sett nedover

Mann, Forretningsgård, Håndkjerre

Fotografi ubb-bros-00691

[Bredsgården (midtre del)]

Bredsgården (midtre del)

Gatelys, By- og småsteder, Fiskeri-handel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel

Fotografi ubb-so-0107