ubb-ghn-154

Landskap ved Glomma, sør for Elverum. Haugsberget i bakgrunnen. Det er trolig gården Tune som ligger til høyre.

Gård, Elv, Bolighus, Vei

Fotografi ubb-ghn-154

Diplom datert 1783, 22. mai. Lille-Hverven (Stange, Hedmark)

1783-05-22

Kunngjøring vedr. utleggelse av gården Hommerstad i Stange prestegjeld til degnebolig for klokker Ole Østbye og hans ettermenn i embedet. Se Ms 777.L.10.a (Sogneprest O. Olafsens samlinger).

Diplom ubb-diplom-1497

ubb-ghn-084

D/S "Duen" på Mjøsa. Personene er trolig, fra v.: Trygve Negaard, Maren Negaard, Agnes Negaard, Ingeborg Negaard, Gudrun Negaard, Harald Hoel, Johanne Negaard

Brygge, Ferge, Gruppeportrett, Vann

Fotografi ubb-ghn-084

ubb-ghn-036

Landskap ved Glomma, sør for Elverum. Haugsberget i bakgrunnen. Det er trolig gården Tune som ligger til høyre.

Vei, Vann

Fotografi ubb-ghn-036