Atelier KK

[Interiør. Spisesal]

Interiør. Spisesal

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Taklampe, Bjelke, Spise- og dansesal, Hoteller, Panel

Fotografi ubb-kk-n-175-024

Atelier KK

[Kong Oscars gate]

Kong Oscars gate 22 , del av meierianlegget til A/S Hordaland Meieri, bygget 1917, tegnet av arkitekt Ole E. Stein, Oslo. Her drev meieriet Hotell Bondeheimen.

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Brostein, Ark, Hoteller, Meieri, Meierier

Fotografi ubb-kk-n-175-010