Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Kjøtthandel, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Storfeskrott, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-008

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Gatelys, Kjøtthandel, Vindu, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-004

Atelier KK

[Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Gatelys, Butikk, Kjøtthandel, Vindu, Gatedør, Markise, Griseskrott, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-003

Atelier KK

[Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22]

Interiør, Vestlandske Salslag, Kong Oscars gate 22

Kjøtthandel, Pølser, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slagtere & pølsemakere, Skinke

Fotografi ubb-kk-n-261-006

Atelier KK

[Interiør Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Pølser, Vekt, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-005

Atelier KK

[Interiør fra Vestlandske Salslag]

Kjøtthandel, Pølser, Butikkinteriør, Disk, Slakteri, Slagtere & pølsemakere

Fotografi ubb-kk-n-261-007