Ukjent

[Harald Hårfagresgate 20 og Hans Holmboesgate 18]

Harald Hårfagresgate 20 og Hans Holmboesgate 18

Boligblokk

Fotografi ubb-bros-03419