Ukjent

[Harald Hårfagresgate 20 og Hans Holmboesgate 18]

Harald Hårfagresgate 20 og Hans Holmboesgate 18 Nr. 20 var tegnet av arkitekt Hans Heinrich Jess

Boligblokk

Fotografi ubb-bros-03419