[Panorama over Bergen sett fra Nygårdshøyden]

Panoramaet er satt sammen av ubb-bs-q-00406 a-e

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00406

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-004

[Allegaten og Harald Hårfagres gate]

Allegaten og Harald Hårfagres gate

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-q-00406-002a

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-009

Ukjent

ubb-bros-03459

Strømgaten/ Harald Hårfagersgate. Hjørnehuset til Strømbakken "Agnete Mohns Minde"

Bygninger, Gate

Fotografi ubb-bros-03459

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Museum, Gatelys, Kvinne, Kirke, Gate, Mann, Hage

Fotografi ubb-so-0055

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, Naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, Naturhistoriske samlinger

Museum, Gatelys, Gate, Hage, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-so-0056

[Hans Holmboesgate / krysset Harald Hårfagresgate]

Hans Holmboesgate / krysset Harald Hårfagresgate

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Murhus

Fotografi ubb-bs-ok-15000

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-011

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-003

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-008

ABC-Foto

Barn i i lek

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-001

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-005

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-012

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Museum, Barn i lek, Kirke, Gate, Knebukse, Løperhjul

Fotografi ubb-so-0053

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-006

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen-Museet

Bastiansen gartneri, sydnesplass

Flyfoto, Museum, Kirke, Hage, Oversiktsbilde, Gartneri

Fotografi ubb-w-sh-005053

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-002

ABC-Foto

Barn. Nygårdshøyden.

Barn som leker utenfor Harald Hårfagres gate 18

Barn i lek, Gate, Fotball, Reklamefoto, Gutt, Hoppetau, Finkjole, jente

Fotografi ubb-abc-3313-010

Knud Knudsen

[Harald Hårfagres gate 2-4l]

Boligblokk, Gatelys, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-kk-nbx-0114