Knud Knudsen

Bodsfængslet i Kristiania

Adresse Grønlandsleiret 44 Arkitekt H.E.Schirmer. Opprettet i 1851 som landsfengsel for mannlige langtidsfanger. I dag kretsfengsel for Oslo

By- og småsteder, Cities and villages, Fengsel, Vei, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0695

Knud Knudsen

Grønlands nye Kirke i Kristiania

Grønland kirke, Grønlandsleiret 34. Oppført som langkirke i nyromantisk stil. Arkitekt Wilhelm von Hanno. Kirken bygd i 1860-årene. Innviet 3.mars 1869. Bygningen bak kirke til venstre er Grønland brannstasjon. Gata som går opp til høyre ...

Gatelys, Kvinne, Woman, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Tregjerde, Brannstasjon, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-0700