Knud Knudsen

Skaret ved Humledal, Ringerike.

Vei, Skar

Fotografi ubb-kk-nd-0762

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1157

Knud Knudsen

Parti fra Homledal, Ringerike

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1138

Knud Knudsen

Parti fra Homledal, Ringerike.

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-1140

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1168

Knud Knudsen

Parti fra Homledal, Ringerike.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1139

Knud Knudsen

Parti fra Udsigten ved Homledal, Ringerike.

Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1143

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike

Utsiktspunktet er oppkalt etter dronning Désreé.

Gård, Fjord, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1166

Knud Knudsen

Klevstuen ved Krokleven, Ringerike.

Den første Kleivstua (Klevstuen) ble trolig bygget ca. 1807, etter at den nye veien over Krokskogen ble Kongevei. Kleivstrua ligger 326 m.o.h. Med et vidt utsyn over ringerike.

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Hestekjerre, Mann, Tregjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-1161

Knud Knudsen

Skaret ved Humledal, Ringerike.

Vei, Skar

Fotografi ubb-kk-2127-0762

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Ca. en halv time fra Kleivstua er Kongens Utsikt, 443 m.o.h. Utsikt utover Tyrifjorden,Ringerike,Holebygden og Norderhov. Kong Carl Johan var her i 1832, derfor navnet Kongens utsikt.

Fjord, Mann, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1162

Knud Knudsen

Parti fra Sunvolden, Ringerike

Gård, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0766

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1158

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike.

Dronningens utsikt ligger rett nord for Kleivstua. Utsiktspunktet er oppkalt etter dronning Désiré.

Gård, Fjord, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1165

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1159

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjell, Fjord, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1167

Knud Knudsen

Parti fra Udsigten ved Homledal, Ringerike

Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1142

Knud Knudsen

Parti fra Homledal, Ringerike.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1137

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1155

Knud Knudsen

Parti fra Kongens Udsigt, Ringerike

Vei, Gård, Bygd, Fjord, Skog, Øy

Fotografi ubb-kk-1318-1163

Knud Knudsen

Parti fra Udsigten ved Homledal, Ringerike

Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1141

Knud Knudsen

Parti ved Sundvolden, Ringerike

Sundvollen gård og hotell

Hest, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Mann, Tregjerde, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-1149

Knud Knudsen

Parti af Skaret ved Holmedal, Ringerike.

Ved Skaret møttes den nye veien fra Kristiania og veien fra Drammen.Veien gikk videre i svinger ned mot Tyrifjorden. Veien var ferdig i 1859-60.

Vei, Hest, Hestekjerre, Mann, Gutt

Fotografi ubb-kk-1318-1144

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Fotografi ubb-kk-1318-1169

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Mann, Ås, Steinbord

Fotografi ubb-kk-1318-1170

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1160

Knud Knudsen

Parti fra Dronningens Udsigt, Ringerike

Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-1164