Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1159

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Fotografi ubb-kk-1318-3385

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog

Fotografi ubb-kk-2127-0768

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1155

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1157

Knud Knudsen

Parti fra Krokleven, Ringerike

Vei

Fotografi ubb-kk-ns-1275

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Fotografi ubb-kk-1318-3387

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord

Fotografi ubb-kk-2127-0770

Catharine Hermine Kølle

Ringeriget, seet fra Krogkleven.

Utsikt fra Krokkleiva mot Sundvollen og Tyrifjorden

Prospekt, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000492

Knud Knudsen

Parti fra Krokleven, Ringerike

Vei

Fotografi ubb-kk-ns-1276

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skar

Fotografi ubb-kk-2127-0769

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-3386

Knud Knudsen

Parti fra Krokleven, Ringerike

Vei, Skar

Fotografi ubb-kk-ns-1274

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1160

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Fotografi ubb-kk-1318-3384

Knud Knudsen

Krokleven, Ringerike.

Vei, Fjord, Skog, Skar

Fotografi ubb-kk-1318-1158