Gustav Brosing

[Bryggen]

Bryggefronten, fra og med Holmedalsgården til og med Svensgården, sett nordvestover

Flag, Flagg, Varebil, Forretningsgård

Fotografi ubb-bros-00701

Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen

Hest, Yrkesklær, Gate, Mann, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel

Fotografi ubb-so-0127

[Bryggefronten f.o.m. Holmedalsgården. Etter 1944, før 1945.]

Bryggefronten f.o.m. Holmedalsgården. Etter 1944, før 1945.

Gatelys, By- og småsteder, Flag, Flagg, Postkort, Gate, Trehusbebyggelse by, Varebil

Postkort ubb-bs-pkb-00089