Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Bryggen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Jente, Girl, Trehusbebyggelse by, Brostein, Forretningsgård, Trikkeskinner, Hestekjerre

Fotografi ubb-so-0089

Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fiskehandel i Bellgården mot Jakobsfjorden

Fisk, Yrkesklær, Mann, Man, Fiskehandel, Gutt, Boy, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Herrehatt, Vekt

Fotografi ubb-so-0128

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bellgården (bakre del)]

Bryggen, Bellgården (bakre del)

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Fotografi ubb-so-1116a

[Bryggen]

Bryggen

Mann, Man, Hverdagsklær, Herrehatt, Skohandel

Fotografi ubb-bros-07315

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, Bryggen]

Bellgården, Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Steinhelle, Tønne, Håndkjerre, Havneskur, Smalgang

Fotografi ubb-so-0100

[Bryggen]

Bryggen

Mann, Man, Hverdagsklær, Herrehatt, Skohandel

Fotografi ubb-bros-07315

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, bakre del. Bellgårdens steinkjeller.]

Bellgården, bakre del. Bellgårdens steinkjeller.

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Steinhelle

Fotografi ubb-so-0067

Olai Schumann Olsen

Tyskebryggen

Fra Holmedalsgården og nordvestover. Før 1920.

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Brostein, Tønne, Trikkeskinner, Vippebommer

Fotografi ubb-so-0118

Olaf Andreas Svanøe

[Bryggen]

Bryggen v/Holmedalsgården. Bildet viser Holmedalsgården og Bellgården brygger med skur som ble revet i 1920

Gatelys, Brostein, Tønne, Fjordabåt, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00744

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Mann, Man, Spaserstav/stokk, Tønne, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-ncn-0323

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Trekasse, Lastebil, Klokke/ur, Havneskur, Oselver, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-007

Norvin Reklamefoto

Hansens Sønner, Johan A/S

1963-10-14

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Trikkeskinner, Reisebyrå, Fiskehandler, Fiskeutstyr

Fotografi ubb-nor-h-0191

Gaardsret for Jacobsfjorden og Belgaarden 1578 - 1638. (Dat Gartenrecht in den Jakobsfjorden vnndt Bellgarden). (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Med optegnelser tilbake til 1529. Var innbundet i et pergamentshaandskrift av religiøst indhold, der i 1910 blev avtat og henlagt under nr. 410, 5. - Gaardsretten er avtrykt i Bergens Museums aarbok 1894 - 95 ...

Lover, Kulturhistorie, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gartenrecht in den Jakobsfjorden & Bellgarden, Gaardsret for Jocobsfjorden og Belgaarden

Manuskript ubb-ms-0213

Nils Busvold

[Bryggen]

Senhøsten 1939

Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Gutt, Boy, Lastebil, Tønne, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-012