K. Knudsen & Co

Kringlo, Sogn

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-kk-nkx-0326