Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

Statuer/Skulptur, Personbil, By- og småsteder, Hest, Postkort, Hestekjerre, Brostein, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-kk-pk-0984

Ukjent

[Vågsallmenningen]

Statuer/Skulptur, Flag, Flagg, Folkeliv, Allmenning, Urmaker, Manufakturhandel, Sakfører

Fotografi ubb-bros-05116