Ukjent

[Vågsallmenningen]

Vågsallmenningen

Statue/Skulptur, Folkeliv, Flag, Flagg, Allmenning, Urmaker, Manufakturhandel, Sakfører

Fotografi ubb-bros-05116

Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

Postkort, Hest, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-pk-0984