Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 80: [Jernhat fra Hovland]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Rustning

Manuskript ubb-ms-0235-a-077

Diplom datert 1449, 22. juli. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1449-07-22

To menn gjør kjent at Torleif Ivarssøn solgte til ovennevnte Silvester Vikingssøn en åtting i eplehagen på Hovland. Jfr. Nr. 908. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0124

Diplom datert 1449, 14. juni. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1449-06-14

To menn gjør kjent at brødrene Birger og Halle Eindridssønner solgte til Silvester Vikingssøn en åtting i eplehaven på Hovland i Ullensvang sogn i Hardanger. Holcks gave, og oversettelse er vedlagt.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0123

Bønnebog. Fra første Halvdel av 16-tallet.

Inneholder personalhistoriske opptegnelser.

Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, 1600-tallet, Personalhistorie (optegnelser), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Bønnebok

Manuskript ubb-ms-0155

Diplom datert 1340, 2. mars. Hovland (Ullensvang, Hordaland)

1340-03-02

Sysselmannen i Hardanger Andres Arnssøn og tre andre menn kunngjør at Ogmund Hauk førte vitner på, at Haldor Arnessøn for 23 år siden gav Ogmund med sin datter Arna to månedsbol i gården Hovland (i ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0022