Samlinger knyttet til Stavanger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0539

Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-08-05

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-067

Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-08-17

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-069

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 8

1862-07-28

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Brev ubb-ms-0527-b-1-a-08

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Per Kramer, 20.11.1926]

1926-11-20

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-3

Brev til Commisionen til en Dampbaads Anskaffelse i Bergen

1826-08-08

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskipet Oscar, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-j-b-068

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-027

Haakon Shetelig

Brev fra Haakon Shetelig til A. W. Brøgger. 1936.

1936-01-30

Shetelig informerer Brøgger om at han planlegger et besøk til Oslo med Johannes Bøe. Han forteller også at han skal holde et foredrag i Stavanger med tittelen Den nordiske rase,

Brev, Foredrag

Brev ubb-ms-1198-33-01

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-018

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Per Kramer, 20.11.1926]

1926-11-20

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-3

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, udatert]

Norge, Vestlandet, Kunst, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-2-3

Catharine Hermine Kølle

'Stavanger'

Kopi av maleri fra 1793 av F.O. Scheel (1748-1803) amtmann i Stavanger; det eldste kjente Stavanger-prospekt. Malt ca. 1805. Signatur: Tegnet af C.H. Kølle.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000474

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 112: [Antiqviteter i Sørbøe Sogn, Stavanger Amt.]

Én av ca. 72 nr.

1800-tallet, Bergen, Bergen museum

Manuskript ubb-ms-0235-b-05

Diplom datert 1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1361-03-29

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i ...

Salg, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0040

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-023