Jacob Edward Flinto

Murerlære i København, mester i Christiania 12. juni 1811. Arbeidet i Christiania fra før 1811 til 1825, da han ble ansatt som bygningsinspektør i Bergen. 20. des. Fikk så borgerskap som byggmester og murmester i Bergen.


Jacob Edward Flinto er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0178