Trykte og utrykte laugsartikler vedk. laugene i Kjøbenhavn og Bergen.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-137

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Sykdommer, Forordning

Brev ubb-ms-0178-d-07

Diplom datert 1662, 28. mars. Kjøbenhavn

1662-03-28

Hans Svane, erkebiskop og assessor i statskollegiet m.m., har solgt til Laurits Olsen Sand, handelsmann i Bergen, og hans hustru Maren Hansdatter gårdene Osen og Korsvold i Bygstad sogn, Dale skiprede i Sunnf jord. Gårdene ...

Diplom ubb-diplom-0944

Diplom datert 1662, 31. juli. Kjøbenhavn

1662-07-31

Kong Frederik III stadfester, at erkebiskop Hans Svane med sin hustru Maria Fuirens samtykke har ifølge skjøte, datert 8. april 1662, også solgt gårdene, Eldalen i Vik Sogn, Årøyane i Sande Sogn og Øen i ...

Diplom ubb-diplom-0949

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1800-01-12

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-4

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1800-10-25

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-1-1

Diplom datert 1661, 16. oktober. Kjøbenhavn

1661-10-16

Kong Fredrik III godkjenner sluttregnskapet for mellomværendet mellom han og Ludvig Rosenkrantz til Hattaberg, den kongelige krigskommisær nordenfjells, i forbindelse med gjenerobringen av Trondhjem len og felttoget nordenfjells i årene 1658 til 1660. Regnskapet er ...

Krig, Danmark-Norge, 1600-tallet, Diplomer, Regnskap

Diplom ubb-diplom-0938

Diplom datert 1662, 30. april. Kjøbenhavn

1662-04-30

Frederik III overdrar til borgermester Søffren Jensen i Bergen et stykke av byens ødegrunner som ligger ved siden av hans tilkjøpte grunn på Stølen. Ladegårdens dokumenter, nr. 8.

Diplom ubb-diplom-0947

Diplom datert 1662, 30. juli. Kjøbenhavn

1662-07-30

Kong Frederik III stadfester og godkjenner de privilegier m.m. han selv og hans forgjengere har gitt Bergen og byens borgere. Se Christian V’s stadfestelse av dokumentet, dat. Kiøbenhavn, 8. februar 1671.

Diplom ubb-diplom-0948

Laugsartikler for skrædder-lauget i Bergen

1682-11-04

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-148-01

Jørgen Conrad Falsen

Brev til Christian Magnus Falsen fra broren Jørgen Conrad Falsen 26. mai 1825.

1826-05-26

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-06

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1801-10-03

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-1-2

Ukjent

Kvittering fra H. Sodin bokhandler i København 31. august 1827.

1827-08-31

Kvittering på kjøp av bøker fra bokhandler Sodin i Pilestredet 117. Blant annet Schous Register 1814 til 1825 og Fogtmanns Rescripter 1813-1817.

1800-tallet, Bokhandler, Fogtmans reskripter, Schous forordninger

Kvittering ubb-ms-0178-d-08

Diplom datert 1662, 10. april. Kjøbenhavn

1662-04-10

Kong Frederik III kunngjør, at han for full betaling har solgt til lagmann Hans Hanssen og Herman Garmann, tollforvalter nordenfjells og rådmann i Bergen, Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods, gårder og eiendommer i ...

Diplom ubb-diplom-0945