Trykte og utrykte laugsartikler vedk. laugene i Kjøbenhavn og Bergen.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-137

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Forordning, Sykdommer

Brev ubb-ms-0178-d-07

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1800-01-12

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-4

Laugsartikler for skrædder-lauget i Bergen

1682-11-04

Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skredderlauget, Skredder

Manuskript ubb-ms-0167-12-148-01

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1800-10-25

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-1-1

Jørgen Conrad Falsen

Brev til Christian Magnus Falsen fra broren Jørgen Conrad Falsen 26. mai 1825.

1826-05-26

1800-tallet

Brev ubb-ms-0178-d-06

Brev til Generaladjutant Ole Elias Holck

1801-10-03

Familiebrev 1797-1839

Manuskript ubb-ms-0598-c-1-2

Ukjent

Kvittering fra H. Sodin bokhandler i København 31. august 1827.

1827-08-31

Kvittering på kjøp av bøker fra bokhandler Sodin i Pilestredet 117. Blant annet Schous Register 1814 til 1825 og Fogtmanns Rescripter 1813-1817.

1800-tallet, Bokhandler, Fogtmans reskripter, Schous forordninger

Kvittering ubb-ms-0178-d-08