Det Kongelige Waysenhuses Bogtrykkerie

Også kjent som:

  • Kongelige Waysenhuses Bogtrykkerie