Ukjent

[Pleiestiftelsen]

Reprofotografert av Atelier KK

Lepra, Hage, Sykehus

Fotografi ubb-kk-n-389-045

K. Knudsen & Co.

[Hagen til Pleiestiftelsen for spedalske]

Kvinne, Park, Hage, Mann, Sykehus, Skur, Benk

Fotografi ubb-kk-nax-0895

K. Knudsen & Co.

[Hagen til Pleiestiftelsen for spedalske]

Kvinne, Park, Hage, Mann, Sykehus, Skur, Benk

Fotografi ubb-kk-nax-0896