Knud Knudsen

Udsigt fra Fjeldveien mod Fjøsanger ved Bergen

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1620

[Uten Tittel]

Pleiestiftelsen for Spedalske. Det finnes flere bilder fra leprasamlingen i arkivet.

Lepra

Fotografi ubb-kk-ncx-0500

Marcus Selmer

Kalfaret og Pleistiftelsen

Utsikt fra Lungegården, omkring 1880

Hospital

Fotografi ubb-s-099

Marcus Selmer

Parti ved Lungegaardsvannet

Prospektnummer 73

Hospital, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-q-01123

Ralph L. Wilson

Far, mor, Truls, Elisa etc. med dr. Nicholl Pleiestiftelsen

Barn, Child, Familie og slekt, Lege, Doctor, Dress, Kjole, Gruppe, Group, Barneklær, Dress, Suit, Damehatt, Bowlerhatt, Barn og foreldre, Matrosdress

Fotografi ubb-wil-c-024

Ukjent

Far, mor, Truls, Elisa etc. med dr. Nicholl, Pleiestiftelsen

Bak fra v. forvalter for Pleiestiftelsen George Alexander Wilson og Ralph L. Wilson. Sittende fra v. Dr. Nicoll, George Wilson, Elisa Dreyer (guvernante) , Emilie Wilson med Truls Wiel Wilson.

Lege, Doctor, Guvernante, Dress, Kjole, Gruppe, Group, Barneklær, Dress, Suit, Damehatt, Bowlerhatt, Barn og foreldre, Matrosdress

Fotografi ubb-wil-c-041

Marcus Selmer

[Pleiestiftelsen, Kalfaret og assistentkirkegården]

Barn i lek, Hospital, Gravplass

Fotografi ubb-s-058

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Pleiestiftelsen]

1960-07-04

Pleiestiftelsen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-w-f-009394b

Atelier K. Knudsen

[Pleiestiftelsen]

Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-kk-ncn-0520

Knud Knudsen

Nygård 1865

Hospital, Vann, Reperbane

Fotografi ubb-kk-m-121

Ukjent

ubb-bs-ok-20352

Hage, Hospital, Sykehus, Mann, Man

Fotografi ubb-bs-ok-20352

Atelier KK

[Portrett av sykepleier ved Pleiestiftelsen]

1934-06-11

Kvinne, Woman, Hospital, Sykehus, Nurse uniform, Sykepleieruniform, Sykepleier, Nurse

Fotografi ubb-kk-n-389-048

Knud Knudsen

Kalfaret seet fra Nygaard ved Bergen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-kk-1318-2132

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Kronstad

Gård, By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Tregjerde, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0063

Knud Knudsen

Parti fra Strømmen ved Bergen

Landskap, Landscape, Bro, Bolighus, Residential Building, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0340

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Pleiestiftelsen]

1964-08-11

Pleiestiftelsen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-w-f-143611

Atelier K. Knudsen

[Pasientfotografering]

Undersøkelse av pasient. Det finnes flere bilder fra leprasamlingen i arkivet.

Lepra, Pasient, Patient

Fotografi ubb-kk-ncn-0105

Marcus Selmer

[Pleiestiftelsen og Kalfaret sett fa Lungegården]

Pleiestiftelsen og Kalfaret sett fa Lungegården

Hospital

Fotografi ubb-s-059

Knud Knudsen

Kalfaret ( omkr. 1865)

Hospital, Rekkverk, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-m-127

Knud Knudsen

Parti ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-kk-ns-1722

Knud Knudsen

[Parti af Nygaard ved Bergen ]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nsx-0569

Ralph L. Wilson

Vei i Pleiestiftelsens have med alle

Allé

Fotografi ubb-wil-l-037

Atelier KK

[Portrett av Reidar Schøyen Melsom]

1934-06-11

Lege ved Pleiestiftelsen 1935 - 1957

Lege, Doctor, Hospital, Sykehus, Mann, Man, Legefrakk

Fotografi ubb-kk-n-389-047

Widerøe's Flyveselskap A/S

Statens Stiftelse for spedalske, Bergen

1955-06-02

Kalfaret

Flyfoto, Jernbane, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-w-sh-080725

Olaf Andreas Svanøe

Udsigt fra Fjeldveien

Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-bros-04947

Knud Knudsen

Parti af Nygaard ved Bergen

Bonges badehus, sjøbad ved Store Lungegårdsvann oppført av Rasmus Christian Bonge i 1863. Nedlagt i 1867 og ble deretter losjihus for husville ("Splintehuset"). Fritjof Nansen bodde der i sin tid som konservator ved Bergens Museum.

By- og småsteder, Cities and villages, Hospital, Sykehus, Vann, Folkebad

Fotografi ubb-kk-ns-0331

Ukjent

George Alexander Wilson (1833-1889) i Pleisestiftelsens have, Kalfarveien, Bergen

Hage, Hospital, Sykehus, Mann, Man

Fotografi ubb-bs-ok-20352

Marcus Selmer

[Pleiestiftelsen]

Hospital, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-s-142

Knud Knudsen

Parti af Lungegaardsvandet med Omgivelser ved Bergen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0084

Ralph L. Wilson

Alle i Pleiestiftelsens have

Allé

Fotografi ubb-wil-l-054

Knud Knudsen

Parti fra Kalfaret ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Hospital, Sykehus, Vei, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-1318-0027

Atelier K. Knudsen

[Pasientfotografering]

Leprapasient. Deformert hånd. Det finnes flere bilder fra leprasamlingen i arkivet.

Lepra, Pasient, Patient

Fotografi ubb-kk-ncn-0122

Knud Knudsen

Parti af Lungegaardsvandet med Omgivelser ved Bergen.

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0083

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kalfaret-Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-w-sh-005042

Marcus Selmer

[Pleiestiftelsen og Lungegården sykehus sett fra Nygårdstangen]

Hospital

Fotografi ubb-s-134

Knud Knudsen

Parti af Kalfarveien ved Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Hospital, Sykehus, Gravplass, Allé

Fotografi ubb-kk-ns-0504

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfarveien 31]

1962-07-18

Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfarveien 31

Flyfoto, Lepra, Hospital, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080414

Widerøe's Flyveselskap A/S

Lungegårdens sykehus

Flyfoto, Jernbane, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-w-sh-005047

Knud Knudsen

Parti af Kalfaret, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1602

Knud Knudsen

[Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1]

Bygninger, Hospital, Hospital, Sykehus, Vei

Fotografi ubb-kk-ncn-0126

Knud Knudsen

[Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1]

Park, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus

Fotografi ubb-kk-ncn-0127b

Widerøe's Flyveselskap A/S

Statens stiftelse for spedalske

Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfarveien 31

Flyfoto, Lepra, Hospital, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005073

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Pleiestiftelsen for spedalske]

1970-08-24

Pleiestiftelsen for spedalske

Flyfoto, Hospital, Oversiktsbilde, Overview, Hospital, Sykehus, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-w-f-204878

Widerøe's Flyveselskap A/S

Statens stiftelse for spedalske

Pleiestiftelsen for spedalske, Kalfaret

Flyfoto, Hospital, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005124

ubb-kk-ncx-0499

Pleiestiftelsen for Spedalske. Det finnes flere bilder fra leprasamlingen i arkivet.

Lepra

Fotografi ubb-kk-ncx-0499