Samlinger knyttet til Fana

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0683

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 63: [Fanøe Kirkedørs-Ring]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Kirke, Kirker, Fana Kirke

Manuskript ubb-ms-0235-a-060

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 28: Fund paa Fane paa Præstegard

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Manuskript ubb-ms-0199-e-03