Samlinger knyttet til Fana

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0683

Jakob Naustdal

Botaniske notatar 1-2 1944. Lyngmark og myr. Ådland, Fana, Hjellestad, Dalanger, Dalamyra.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-021

Jakob Naustdal

1944. Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-022

Knut Fægri

Myr 1933-1934. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-a

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 63: [Fanøe Kirkedørs-Ring]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Kirke, Fana Kirke

Manuskript ubb-ms-0235-a-060

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-015

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1945. Labradorteigen frå Dolvikhøgda og vestover. Hedera helix ved Rosendalsbua.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-023

Jakob Naustdal

1950. Hardangervidda. Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-031

Antegnelser - væsentlig Antikvariske 28: Fund paa Fane paa Præstegard

Arkeologi, Historie, Historisk-antikvariske notater, Oldtiden

Manuskript ubb-ms-0199-e-03

Knut Fægri

Myr 2. 1934. Myrundersøkelser.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok, Myr

Manuskript ubb-ms-2072-b-005-b