Konsul Joachim Grieg's gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 8

748 a - h udlagt i en foliomappe. a. Joachim Grieg's 3 breve til bibliotekaren ved Bergens Museum i anl. oversendelsen av gaven dat. 6/12 og 9/12 1929. b. Dokumenter angaaende Edvard Grieg's fond til fordel for Musikselskapet Harmonien og Den Nationale Scene. Den Nationale Scenes orkester 1904-26, Indeholdende følgende: 1. Joachim Grieg's beretning om Edv. Grieg fondet (4 s.). 2. Edv. Grieg's brev til J. G. dat. 2/2 1906. 3. J. G's brev til E. G.. dat. 10/2 1906, avskrift, (12 s.). 4. Brevkort fra E. G.. til J. G. dat. 14/2 1906. 5. Brev fra E. G.. til J. G. dat. 10/3 1906. (8 s.). 6. Brev fra J. G. til E. G.. dat. 17/3 1906. (6 A.) 7. Brev fra E. G.. til J. G. dat. 30/4 1906. (1 s.) 8. Statuter til Edvard Griegs Fond, dat 5/3 1907. (1+4 s.). 9. Statuter til Edvard Griegs Fond med tillæg av fru Nina Grieg, dat. 13/9 1907. (40 s.). 10. Brev til Fridtjof Sundt fra J. G. dat 6/7 1917. Kopi. (1 s.) 11. Brev fra fru Nina G. til J. G. dat. 8/7 1917. (1 s.) 12. Brev fra Bergens Ulag. 1ste avdl. til Harmonien, dat 16/11 1917 (2) avskrift 13. Brev fra J. G. til statsminister Chr. Michelsen og Joh. Ludw. Mowinckel, dat.18/10 1918. (3 s.) 14. Brev fra J. G. til Chr. Michelsen, dat. 6/1 1919.(kopi) (1 s.) 15. Brev fra J. G. til Kirkedepartementet, dat. 6/1 1919. (kopi) (2 s.) 16. Brev fra J. G. til Asessor Nergaard, dat. 6/10 1919. (kopi) (2 s.) 17. Brev fra J. G. til Asessor Nergaard. 18. Brev fra J. G. til fru Nina Grieg, dat 13/10 1919. (kopi) (4 s.) 19. Brev fra Harmonien til Den Nationale Scenes styre, dat.20/10 1919. (kopi) (1 s.) 20. Skrivelse ang. Harmoniens fond. (10 s.) 21. Brev fra J. G. til Chr. Michelsen ang. forandring av statutterne i Edv. Grieg's fond, med vedlagt 8 dokumenter, dat. 24/11 1920. (i alt 9s.). 22. Brev fra exekutorerne i Edv. Grieg bo til bestyrelsen av Edv. Grieg's fond, dat. 3/12 1920, (1 s.). 23. Cirkulærskrivelse til Harmoniens styre, dat. 15/12 1920. (1 s.). 24. Kort fra J. G. til arkitekt Schak-Bull, dat. 18/12 1920. 25. Brev fra J. G. til borgermester Einar Olsen, dat. 13/3 1928. (kopi) (1 s.). 26. Brev til Bergens Magistrat fra J. G. dat 13/3 1928. (kopi) (2 s.). 27. Brev til borgermester Einar Olsen fra J. G. dat. 17/3 1928. 1 kopi. (6 s.). 28. Brev til borgermester Einar Olsen fra J. G. dat. 21/3 1828. (1 s.). 29. Bemærkningen til samme. 30. Brev fra borgerm. Einar Olsen til J. G. dat. 10/4 1928. (1 s.). 31. Brev fra borgerm. Einar Olsen til J. G. dat. 8/1 1929. (1 s.+2 bil). 32. Regnskapsoversig over Den Nationale Scenes Orkester i tiden 1904-1926. (7 s.) 748b 1-32 udlagt i en konvolut. c. Dokumenter angaaende planen om bygning av et musiklokale i Bergen "Edvard Grieg's musikhal". 748c 1-11 indlagt i en konvolut. Bestaaende av følgende: 1. Joachim Grieg's besetning herom. (2 s.). 2. Brev fra borgerm. Einar Olsen til J. G. dat. 1/11 1894. (4 s.). 3. Brev fra borgerm. Einar Olsen til J. G. dat. 8/4 1895. (4 s.). 4. Brev til Harmoniens styre v. Hr. Fridtjof Sundt, undertegnet "Borger"(ved J. G.) dat. 5/10 1916. (kopi) (2 s.). 5. Brev fra Harmoniens form. F. Sundt til J. G. dat. 11/5 1917. (1 s.). 6. Skrivelse til Bergens Magistrat og Formandskab fra Harmoniens styre, dat. Septbr. 1917. (kopi) (4 s.). 7 Skrivelse til Bergens Magistrat 1ste avdl. fra samme, dat. 28/12 1917. (kopi) (5 s.). 8. Brev fra Schak Bull til J. G. ang. Troldhaugen, dat. 17/1 1919. (1 s.). 9. Brev fra J. G. til samme, ang. samme m. m. dat. 26/1 1919. (kopi) (5 s.). 10. Brev fra S.B. til J. G. ang. samme, dat. 31/1 1919. (3 s.). 11. Brev fra J. G. til fru Nina Grieg, dat. 5/2 1919. (kopi) (3 s.). Vedlagt brev fra fru Nina Grieg til J. G. (1 s.) d. Joachim Griegs kjøp av Troldhaugen. 748d. 1-11 i en konvolut. Bestaaende av følgende dokumenter: 1. Avisnotis om kjøpet. (1 bl.) 2. Erlæring fra bygmestrene J. og. L. Gjelvig, dat. 21/5 1885. (1 s.) 3. Brev fra fru Nina Grieg til J. G. dat. 29/10 1918. (4 s.) 4. Brev fra J. G. til asessor B. Nergaard, dat. 9/12 1918. (kopi) (3 s.) 5. Brev (ufuldstændig) fra fru Nina G. til J. G. dat. 15/12 1918. (2 s.) 6. Fuldmagt fra fru Nina Grieg, dat. 16/12 1918. (1 s.) 7. Kvittering fra assessor Nergaard for kjøpesummen for Troldhaugen, dat. 27/12 1918 (1 s.) 8. Tillægserklæring til kjøpekontrakt af Troldhaugen fra J. G. dat 27/12 1918. (1 s.) 9. Brev til assessor Nergaard fra J. G. dat. 28/12 1918. (kopi) (2 s.) 10. Brev fra fru Nina Grieg til J. G. dat. 3/1 1919. (4 s.) 11. Brev fra fru Nina Grieg til J. G. dat. 20/8 1925. (3 s.) e. Flytningene av Edvard Griegs urne til St. Jacobs kirkegaard. 748e 1-38 i en konvolut. Bestaaende av følgende dokumenter: 1. Brev fra fru Nina Grieg til J. G. dat. 25/11 1918 (4 s.) 2. Brev fra J. G. til N. G. dat. 15/7 1919 (2 s.) (kopi) 3. Brev fra N. G. til J. G. dat. 25/7 1919 (2 s.) 4. Brev fra J. G. til N. G. dat. 27/7 1919 (3 s.) 5. Brev fra J. G. til assessor B. Nergaard, dat. 28/7 1919. (kopi) (2 s.) 6. Brev fra Nergaard til J. G. dat. 30/7 1919 (1 s.) 7. Brev fra Nergaard til J. G. dat. 9/9 1919 (4 s.) 8. Brev fra N. G. til J. G. dat. 16/9 1919 (1 s.) 9. Brev fra J. G. til Magistratens 3die avdl. 10/10 1919, (kopi) (2 s.) 10. Brev fra J. G. til Bergens Kirketilsyn, dat. 18/11 1919 (kopi) (1 s.) 11. Brev fra J. G. til N. G. dat. 17/2 1920 (3 s) (kopi) 12. Brev fra J. G. til Bergens Kirketilsyn, dat. 17/2 1920, (kopi) (2 s.) 13. Brev fra N. G. til J. G. dat. 19/2 1920, (3 s.) 14. Brev fra N. G. til J. G. dat. 23/2 1920 (4 s.) 15. Brev fra J. G. til N. G. dat. 26/2 1920 (4 s.) (kopi) 16. Kopi av Berg. Mag. 3. avdl. Skrivelse av 28/2 1920 ang. gravstedet. (1 s.) 17. Brev fra J. G. til Pastor Georg Madsen, dat. 1/3 1920 (kopi) (1s.) 18. Brev fra Arkitekt Landmark, dat. 1/3 1920 (1 s.) (kopi) 19. Brev fra Distriktchef Esmark, dat 1/3 1920 (1 s.) (kopi) 20. Brev fra Esmark til J. G. dat. 12/3 1920 (1 s.) 21. Brev fra Magestr. 3dje Avdl. om Formandsk. Tilladelse til gravsted, dat. 23/3 1920 (1 s.) kopi. 22. Brev fra J. G. til Nergaard, dat 22/7 1920 (2s.) 23. Brev fra J. G. til Landmark, dat. 22/7 1920 (2s.) (kopi) 24. Brev fra N. G. til J. G. dat. 24/7 1920. (2s.) 25. Brevkort fra N. G. til J. G.dat. 25/7 1920. 26. Brev til mag. 3dje avdl. dat. 28/7 1920 (1 s.) (kopi) 27. Brev til mag. 3dje avdl. dat. 29/7 1920 (1 s.) (kopi) 28. Brev fra J. G. til gartner J. Eide, dat. 29/7 1920 (1 s.) (kopi) 30. Brev fra Mag. 3die avdl. til J. G. dat. 3/8 1920 (1 s.) 31. Brev fra frk. Tonny Hagerup til Prof. Schetelig, dat. 17/5 1920, (2 s.) 32. Brev fra Nina Grieg til J. G. dat. 27/5 1920 (3 s.) 33. Brev fra Nergaard til J. G. dat. 22/7 1920 (1 s.) 34. Brev fra N. G. til J. G. dat. 31/7 1920 (3 s.) 35. Brev fra N. G. til J. G. dat. 11/8 1920 (4 s.) 36. Brev fra J. G. til N. G. dat. 18/8 1920 (6 s.) (kopi) 37. Brev fra N. G. til J. G. dat. 19/8 1921 (2 s.) 38. Arkitekt Landmarks utkast til Edvard Griegs gravsted paa St. Jacobs Kirkegaard. f. Urnens tilbakeflytning til Troldhaugen. ( 748f 1 - 17 i et omslag). Bestaaende av følgende dokumenter: 1. Brev fra fru Nina Grieg til J. G. dat. 17/10 1925 (4 s.). 2. Brev fra J. G. til N. G. dat. 19/10 1925 (kopi) (2 s.). 3. Brev fra J. G. til Fr. Odfjell, dat. 9/11 1925 (kopi) (1 s.). 4. Brev fra J. G. til borgerm. Einar Olsen, dat. 9/11 1925 (kopi) (1 s.). 5. Brev fra J. G. til ordfører Odfjell, dat. (10/11 1925 ?) (kopi) (1 s.). 6. Brev fra J. G. til det kirkelige Fællesraad, dat. (11/11 1925 (kopi) (2 s.). 7. Brev fra D. K Fællesraad til J. G. dat. 14/11 1925 (1 s.). 8. Brev til D. K. Fællesraad fra J. G. dat. 16/11 1925 (kopi) (1 s.). 9. Brev til ordfører Odfjell fra J. G. dat. 16/11 1925 (kopi) (1 s.). 10. Brev til fru N. G. fra J. G. dat. 16/11 1925 (kopi) (2 s.). 11. Brev til fru Marie Grieg fra J. G. dat. 24/11 1925 (kopi) (1 s.). 12. Joachim Grieg's tale ved urnens nedsættelse i gravkammeret paa Troldhaugen. (1 s.). 13. J. G. telegram til fru N. G. ved samme leilighet. (B.A. 26/11 1925). 15. Brevkort fra Elisabeth S. til J. G. dat. 28/11 1925. 16. Brev til fru N. G. dat. 27/11 1925 (kopi) (1 s.). 17. Brevkort fra fru N. G. til J. G. dat. 29/11 1925 (1 s.). g. Komponisthytten paa Troldhaugen. Flytning til Folkemuseet og tilbake til Troldhaugen. Reparationer etc. Bestaaende av følgende dokumenter: 1. Brev til direktør Aall fra J. G. dat. 26/8 21 (kopi) (2 s.). 2. Brev fra Aall til J. G. dat. 8/9 21 (1 s.). 3. Brev fra Aall til J. G. dat. 4/9 21 (1 s.). 4. Brev fra Aall til J. G. dat. 11/3 22. (2 s.). 5. Brev fra Aall til J. G. dat. 18/3 22. (1 s.). 6. Brev fra Aall til J. G. dat. 28/3 22 (1 s.). 7. Brev fra Aall til J. G. dat. 7/4 22 (1 s.). 8. Brev fra Aall til J. G. dat. 26/4 22 (1 s.). 9. Erklæring fra Norsk Folkemuseum ang. Edv. Grieg's komponisthytte, dat 26/4 22 (1 s.). 10. Brev fra Aall til J. G. dat. 27/12 22 (1 s.). 11. Brev fra Aall til J. G. dat. 29/1 23 (1 s.). 12. Brev fra J. G. til Aall, dat. 1/2 23 (kopi) (1 s.). 13. Regning paa flytningen av hyllen til N. Folkemuseum, dat. 3/2 23 (1 s.). 14. Brev fra Aall til J. G. dat. 6/2 23. (1 s.). 15. Brev fra J. G. til Aall, dat. 4/1 25. (kopi) (1 s.). 16. Brev fra J. G. til Aall, dat. 22/12 25 (kopi) (2 s.). 17. Brev fra Aall til J. G. dat. 29/12 25 (1 s.). 18. Brev fra J. G. til Aall, dat. 24/4 26 (kopi) (1 s.). 19. Brev fra J. G. til Aall, dat. 27/4 26 (kopi) (1 s.). 20. Brev til kontorchef Netteland, Fana Komune, dat. 27/4 26 (kopi) (1 s.). 21. Brev fra J. G. til Einar Grieg, dat. 6/5 26 (kopi) (1 s.). 22. Brev fra Aall til J. G.dat. 19/7 26 (1 s.). 23. Liste over Grieghyttens inventar 22/7 26 (2 s.). 24. Brev fra J. G. til Aall, dat. 30/7 26 (kopi) (1 s.). 25. Brev fra Aall til J. G. dat. 5/8 26. (1 s.). h. Konsul Joachim Griegs overdragelse av Troldhaugen til Fana kommune ang. 748h 1 - 25. i en konvolut. Bestaaende av følgende dokumenter: 1. Brev fra J. G. til fru Nina Grieg, december 1918 (kopi) (2 s.). 2. Brev fra assessor Nergaard til J. G. dat. 12/12 1918 (2 s.). 3. Brev fra J. G. til fru Nina Grieg, dat. 7/3 1919 (kopi) (2 s.). 4. Brev fra N. G. til J. G. dat. 20/9 1919 (2 s.). 5. Brev fra J. G. til Nergaard, dat. 20/12 1920 (kopi) (1 s.). tilligemed dennes svar paa baksiden, dat. 21/2 s.å. (1 s.). 6. Brev fra Nergaard til Einar Grieg, dat. 28/2 1923 (1 s.). 7. Brev fra J. G. til Ordfører Fr. Odfjell, dat. 9/6 1923 (kopi) (1 s.). 8. Brev fra J. G. til Ordfører Fr. Odfjell, dat. 9/6 1923 (kopi) (2 s.). 9. Brev fra J. G. til N. G. dat. 9/6 1923 (kopi) (2 s.). 10. Brev fra Abs. Odfjell til J. G. dat. 16/6 1923 (1 s.). 11. Brev fra J. G. til fru Aslaug Mohn, dat. 20/6 1923 (4 s. f avisutk). (kopi). 12. Utskrift av Fana Formandskaps Forhandlingsprotokol, 1923 30/9.(1 s.). 13. Brev fra ordfører Odfjell til J. G. dat. 28/9 1923 (1 s.). 14. Brev fra J. G. til Ordføreren i Fana, dat. 18/12 1923 (kopi) (1 s.). 15. Brev fra J. G. til Ordføreren i Fana, dat. 26/11 1923 (kopi) (1 s.). 16. Brev fra ordfører Odfjell til J. G. dat. 14/12 1923 (1 s.). 17. Avskrift av J. G.s gavebrev paa Troldhaugen til Fana kom. dat. 18/12 1923. (1 s.). 18. Brev fra J. G. til N. G. dat. 18/8 1925 (kopi) (1 s.). 19. Brev fra J. G. til ordfører Odfjell, dat. 28/9 1925 (kopi) (2 s.). 20. Telegram Fanas Kom's ordfører til J. G. dat. 14/10 25. 21. Brev fra J. G. til N. G. dat. 15/10 1925 (kopi) (4 s.). 22. Brev fra Odfjell til J. G. dat. 21/10 1925 (1 s.). 23. Brev fra J. G. til Odfjell, dat. 30/12 1925 (kopi) (1 s.). 24. Brev fra J. G. til Komiteen for Troldhaugen 4/1 1926 (kopi) (1 s.). 25. Fortegnelse over silkebaand, hederstegn til Edv. Grieg (1 s.).


Samling ubb-ms-0748-a

Samling ubb-ms-0748-b

Samling ubb-ms-0748-c

Samling ubb-ms-0748-d

Samling ubb-ms-0748-e

Samling ubb-ms-0748-f

Samling ubb-ms-0748-g

Samling ubb-ms-0748-h