Christian Michelsen

Statsminister

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (15 March 1857 – 29 June 1925), better known as Christian Michelsen, was a Norwegian shipping magnate and statesman. He was the first Prime Minister of independent Norway from 1905 to 1907. Michelsen is most known for his central role in the dissolution of the union between Norway and Sweden in 1905, and was one of Norway's most influential politicians of his time.

Fra Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Michelsen)


Christian Michelsen er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0667
 • ubb-ms-0790
 • ubb-ms-0848
 • ubb-ms-0869
 • ubb-ms-0926
 • ubb-ms-0950
 • ubb-ms-0955
 • ubb-ms-0970
 • ubb-ms-0975
 • ubb-ms-1110
 • ubb-ms-1142
 • ubb-ms-1506
 • ubb-ms-1594
 • ubb-ms-1638
 • ubb-ms-1701
 • ubb-ms-1788
 • ubb-ms-1847
 • ubb-ms-1855
 • ubb-ms-1864
 • ubb-ms-1871
 • ubb-ms-1890
 • ubb-ms-2033
 • ubb-ms-2034


Relaterte samlinger

Konsul Joachim Grieg's gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m.

748 a - h udlagt i en foliomappe. a. Joachim Grieg's 3 breve til bibliotekaren ved Bergens Museum i anl. ...

Samling ubb-ms-0748