Harmonien

Relaterte samlinger

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien.

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. ...

Samling ubb-ms-0550

Forhandlings-Protocol for Det Philharmoniske Selskab, 1844-1848.

Foræret 1920 av kjøbmand Vilhelm Behrens. Se og 527a-b, 549, 550, 664, 765a-b-c, 766.

Samling ubb-ms-0664

Konsul Joachim Grieg's gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m.

748 a - h udlagt i en foliomappe. a. Joachim Grieg's 3 breve til bibliotekaren ved Bergens Museum i anl. ...

Samling ubb-ms-0748