[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896] 2


Gave i 1914 fra hr. redaktør Kyrre Grepp, som i sin tid havde faaet manuskriptet hos JohanBøgh, der igjen havde det fra sin bror Christopher B. I hans besiddelse blev det noget medtataf ildebrand, som ...

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Protokoll ubb-ms-0527-a