Sangerfest 1


[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Musikk, Sang, Bergen vedk, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest