Sangerfest 1


[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Sang, Bergen, Musikk, Handel, Sangerfest