Harmonien-samlingen 6

I forbindelse med Bergen Filharmoniske Orkester (Harmonien) sitt 250 års jubileum har Universitetsbiblioteket digitalisert en stor samling med dokumenter vedrørende dets første 150 år. Blant de interessante tingene man kan finne henvisninger til er Ole Bulls opptaksprøve her som åtteåring i 1818. I vår moderne tid kan det også være morsomt å lese saksdokumenter fra 1890-årene vedrørende en strid om bruk av utenlandske musikere eller ei. Eller hva med klagebrev fra musikere som nektes å forlenge ferien selv om de har legeerklæring på at de lider av søvnløshet! For ikke å snakke om musikerne som klager over at det er for kaldt å spille utendørs i Nygårdsparken høsten 1901. Til sammen gir dokumentene et innblikk i et rikt sammensatt musikk- og kulturmiljø i Bergen på 17-18- og begynnelsen av 1900-tallet.


Peter Greves eiendom, kalt "Klokkehuset". Her ble Harmonien stiftet 8. okt. 1765. Huset lå bak fasaden mot Rådstuplass med inngang fra Vestre Skostredet.

Fotografi ubb-bros-05039

Sang, Bergen, Musikk, Handel, Sangerfest

Samling ubb-ms-0527

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. ...

Brev, Bergen, Musikk

Samling ubb-ms-0550

Foræret 1920 av kjøbmand Vilhelm Behrens. Se og 527a-b, 549, 550, 664, 765a-b-c, 766.

Musikk

Samling ubb-ms-0664

748 a - h udlagt i en foliomappe. a. Joachim Grieg's 3 breve til bibliotekaren ved Bergens Museum i anl. ...

Brev, Bergen, Musikk

Samling ubb-ms-0748