Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien. 4

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. Kopibok for utg. skrivelser fra 1901-1904. Fol. 175 beskrevne blade B. C. Journal ført paa fransk av regissøren Wotquenne, fra 1901-1904. Fol. 48 beskrevne blade. B. D. Pakke indeholdende: a. Aarsberetning 1901-1902 (2 maskinskrevne). b. Indkomne breve fra 1901. c. Inkomne breve fra 1902. d. Inkomne breve fra 1903-1906. e. Ansøkninger om kapelmesterposten, 1901. f. Kopier av utg. skrivelser i tiden 1901-1902. g. Regnskaper fra 1901. h. Regnskaper fra 1902. i. Regnskaper uten aarstal. j. Trykte Regnskaper 1901-1902. Overført boksaml. k. Garanti-fondet vedk. l. Betalte regninger og lignende. Overført Ms. 550 m. m. Løse regnskapsoverslag og lignende. n. Orkesteret ang. diverse. o. Kontrakter (Med musikere). p. Diverse kontrakter ang. leie etc. q. Attester (Overført Ms. 550 p). r. Trykte love (Overført boksaml.). s. Trykte programmer (Overført boksaml.). t. Diverse tryksaker (Overført boksaml.). u. Oversigt over musiklivet og disse selskabers historikk , samt Fortegnelse over arkivsagerne. v. 1 Ekspl. av "Nordisk Musikk-Revue" Kra. Decbr. 1900, 1. aug. no 3, innhold. En korrespondanse fra Bergen vedk. musikforholdene.


Samling ubb-ms-0550-a

Det Harmoniske Selskab

Fol. 175 beskrevne blade B.

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Manuskript ubb-ms-0550-b

Det Harmoniske Selskab

Fol. 48 beskrevne blade. B.

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Manuskript ubb-ms-0550-c

Samling ubb-ms-0550-d