Anthon Mohr Wiesner


Anthon Mohr Wiesner er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0530
 • ubb-ms-0661
 • ubb-ms-0692
 • ubb-ms-0694
 • ubb-ms-0864
 • ubb-ms-0876
 • ubb-ms-0877
 • ubb-ms-0878
 • ubb-ms-0885
 • ubb-ms-0955-968
 • ubb-ms-0969
 • ubb-ms-0976
 • ubb-ms-0977
 • ubb-ms-1001
 • ubb-ms-1051
 • ubb-ms-1152
 • ubb-ms-1186
 • ubb-ms-1567
 • ubb-ms-1589
 • ubb-ms-1639
 • ubb-ms-2073


Relaterte samlinger

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien.

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. ...

Samling ubb-ms-0550