Jens Zetlitz Monrad Kielland


Jens Zetlitz Monrad Kielland er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0549
  • ubb-ms-1046
  • ubb-ms-1684
  • ubb-ms-1991


Relaterte samlinger

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien.

No. 548-550 i 1915 foræret Bergens museum av konsul Joachim Grieg.A Forhandlingsprotokol fra 1901-1903. Fol. 18 beskrevne blade + 3 indlæg. B. B. ...

Samling ubb-ms-0550