Forhandlings-Protocol for Det Philharmoniske Selskab, 1844-1848. 2

Foræret 1920 av kjøbmand Vilhelm Behrens. Se og 527a-b, 549, 550, 664, 765a-b-c, 766.


Gave fra kjøbmand Vilhelm Behrens i 1920

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Protokoll ubb-ms-0664-01

Løse innlegg

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Kassebok ubb-ms-0664-02